logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Het collectief richt zich niet alleen via de ANLb-regeling op een mooi Veluws landschap, maar werkt ook als initiatiefnemer of partner in diverse projecten. Daarmee draagt het collectief bij aan duurzame ontwikkelingen in de landbouw; van verbetering van leefgebieden tot vernieuwingen gericht op een duurzame toekomst van landbouw, natuur en landschap. 

Collectief Veluwe heeft een groot draagvlak onder Veluwse boeren en is een interessante speler op het gebied van natuur en landbouw in de regio. Door deze ervaringen en opgebouwde kennis is Collectief Veluwe een betrouwbare gebiedspartner voor opdrachtgevers, zoals Provincie Gelderland, de gemeenten, terreinbeherende organisaties en Waterschap Vallei en Veluwe.

Natuurinclusief boeren
Ervaringen, theorie, tips, do's and don'ts over alle aspecten van natuurinclusief.
GLB pilot
Samen op zoek naar kansen in het nieuwe GLB beleid.
In en om de sloot
Pilots en demodagen over het nieuwe slootschonen. Hoe moet dat nou?
Actieplan Gelderland
Bedrijfsnatuurplannen & Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland.