logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Jaar in jaar uit worden sloten geschoond met de maaikorf of baggerspuit. Zo stroomt het water goed door en veel mensen zijn het zo gewend. Toch is het niet optimaal. Want ondanks dat slootvuil vaak nog even op de kant ligt voor beestjes om terug te kruipen, richt deze manier van slootschonen schade aan. 

Vrijwel al het waterleven blijft op de kant en de vissen die wel in de sloot weten te blijven zijn hun leefgebied kwijt omdat alle planten zijn verdwenen. Net als bij een zwart gemaakte akker schieten in de sloot de woekeraars de bodem uit. Waterpest, de melde van de sloot zou je kunnen zeggen, profiteert enorm. 

In samenwerking met twee andere collectieven, drie waterschappen, boeren en loonwerkers gaan we op 4 pilotlocaties op een nieuwe manier ecologisch schonen. Hier blijft meer begroeiing staan, worden planten boven de bodem geknipt en ligt de werksnelheid lager. Het uiteindelijke doel is het ANLb pakket ecologisch slootschonen aan te passen. 

Het zal wel even wennen zijn, en er hoort ook een andere vergoeding bij. Maar als we straks met anders schonen meer waterleven behouden en de doorstroom waarborgen, kunnen we weer genieten van een rijk boerenslootleven. 

Meer weten? Kom naar onze demodag op locatie