logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

20210802 191531 vierkant 2Met ingang van 1 januari 2023 komt er een nieuw systeem voor de GLB-bedrijfstoeslag. De huidige betalingsrechten vervallen en er komt een lagere basisbetaling met aanvullend de nieuwe ecoregeling. Het is belangrijk dat u tijdig de praktische en financiële gevolgen voor uw bedrijf inzichtelijk heeft. Om u daarbij te ondersteunen organiseert Collectief Veluwe samen met K&G Advies een informatieavond waarin u uitleg krijgt over alles wat er nu bekend is over de nieuwe regelgeving voor 2023. De data en locaties vindt u in de uitnodiging en onder het kopje belangrijke data op onze homepage.

Aansluitend organiseren wij in oktober rekeninstructies met de simulatietool van RVO. Tijdens de informatieavond kunt u zich hiervoor opgeven.

 

Fietsroute flyer BAO Collectief 2022 2 fietsrouteAgrarische Natuurvereniging BAO heeft een fietsroute uitgezet langs akker- en bloemenranden in Nijkerk en Putten. De stroken bloeien nu volop - dit is het moment om ze te bewonderen!

Behalve akker- en bloemenranden zijn er langs de route ook meerdere wintervoedselakkers te zien. Wintervoedselakkers worden niet geoogst en dragen jaarrond een mengsel van bloemen, kruiden en granen. Een bron van voedsel voor wild, vogels en insecten, maar ook een schuilplaats voor verschillende diersoorten, zoals hazen en akkervogels. Met de brede bloemen- en akkerranden geven de boeren een mooi visitekaartje af. Beheer en zorg voor het landschap is, naast de zorg voor dieren en gewassen, deel van hun takenpakket. Met de fietsroute kan iedereen genieten van dit prachtige buitengebied. De fietsroute heeft een lengte van 25 km (gemiddeld 1,5 uur fietsen) en is op elk punt in de route te starten. Download de route hier of haal hem op bij de VVV of bij een van de boerderijwinkels in Nijkerk en Putten.  

Platform Natuurinclusieve landbouw GelderlandPlatform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland organiseert in de maanden juni en juli een zestal praktijkmiddagen op inspiratiebedrijven. Dit gebeurt samen met de boeren en boerinnen. Tijdens deze bijeenkomsten staat het verhaal van de boer(in) centraal en wordt dit aangevuld met kennis van experts. De invulling van de middag verschilt per bedrijf. Het aanbod is zeer divers: van beter bodembeheer, kruidenrijk grasland, korte keten, meer eiwit van eigen land, pacht tot  natuurlijke plaagbestrijding in de fruitteelt. De praktijkmiddagen zijn op 23 juni, 28 juni, 30 juni, 5 juli, 7 juli en 12 juli. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de website van het platform.

Afbeelding voorpaginaOp 19 mei jl. heeft het algemeen bestuur van Collectief Veluwe de nieuwe beheerstrategie vastgesteld voor de periode vanaf 2023. We willen de kwaliteit van het beheer verder verbeteren door de focus te leggen op een gebiedsgerichte en een soortgerichte aanpak. Voor vier aandachtsgebieden is een strategie uitgewerkt: weidevogels, landschap, stroomdalgraslanden en water/klimaat. Verder zijn er 10 doelsoorten gekozen waar de beheermaatregelen op worden afgestemd.

Er zijn nog wel onzekerheden door het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB), het nitraat actieprogramma, de water- en klimaatdoelen en vooral het stikstofbeleid. Ook staat het beschikbare budget nog niet vast. Maar de grote lijn wordt steeds duidelijker en daarom nodigen we u van harte uit voor een van de informatiebijeenkomsten die we in de maand juni organiseren.