logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Schermafbeelding 2022 02 24 095246Compoststrooier, klepelmaaier, schijveneg, ecoploeg... Boeren in Gelderland kunnen 40% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegengaan en de kwaliteit van de bodem verbeteren. Denkt u bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van drukwisselsysteem voor banden, vochtsensoren (beslissingsondersteunende systemen beregening), peilgestuurde drainage of een boerenstuw (droogtestuw). Ook investeringen in maatregelen voor het hergebruik van gewasresten of het nuttig toepassen sloot- en bermmaaisel als bodemverbeteraar vallen hieronder. De maximum bijdrage uit deze investeringsregeling is € 20.000 per bedrijf. Wilt u eerst advies inschakelen? Dan kunt u dit tot 1500 euro per bedrijf vergoed krijgen. De investeringsregeling, die verlengd is tot 31 december 2022, geldt in de werkgebieden van de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zorgt voor de ondersteuning en uitvoering van deze regeling. Meer weten? Belt u dan gebiedsmakelaar Henk Jolink, tel. 06 57429305. Of klik hier voor het overzicht aan maatregelen.

Grutto in gras shutterstock 1725995704In verband met groei van de werkzaamheden is Collectief Veluwe op zoek naar een senior projectleider. Wil jij aan het roer staan van strategische en complexe projecten? Aanspreekpunt zijn voor veldcoördinatoren, opdrachtgevers en financiers? En met jouw werk invloed uitoefenen op bestuurlijke besluitvorming op het gebied van agrarisch natuurbeheer? Dan is deze functie misschien iets voor jou! Lees hier de volledige vacaturetekst

digitaal ondertekenen shutterstock 1361436329 kleinDe eerste nieuwe ANLb contracten voor het beheer vanaf 2022 zijn de deur uit. Digitaal welteverstaan. Door over te stappen op digitaal ondertekenen besparen we een heleboel papier, tijd en rompslomp. 

Deelnemers aan het ANLb ontvingen van ons een mail met daarin uitgelegd hoe het digitale ondertekenproces in zijn werk gaat. De brief met deze uitleg vindt u hier. Mocht u vragen hebben over uw nieuwe contract of over het digitale ondertekenen, neemt u dan contact op met uw veldcoördinator.

Als collectief krijgen we regelmatig de vraag wat de regels voor mestplaatsingsruimte zijn op botanisch grasland. Percelen waar het ANLb-pakket ‘botanisch hooiland’ of ‘botanisch weiland’ (A13) op ligt, blijven landbouwgrond. In uw perceelsregistratie bij RVO kunt u de gewascode 265 (Blijvend grasland) gebruiken. De regels voor mestplaatsingsruimte op landbouwgrond gelden. Grond waar ANLb-pakketten op liggen wordt niet omgevormd naar natuurgrond en krijgt ook geen hoofdfunctie natuur. Let op dat u in uw registratie bij RVO dus niet een gewascode voor ‘hoofdfunctie natuur’ gebruikt. Dan gelden er andere regels dan voor ANLb-percelen botanisch hooi- of grasland. Op de volgende website kunt u hier meer over lezen:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/gebruiken-en-uitrijden/hoeveel-mest-andere-grond

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/landbouwgrond-uitgelegd