logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Platform Natuurinclusieve landbouw GelderlandPlatform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland organiseert in de maanden juni en juli een zestal praktijkmiddagen op inspiratiebedrijven. Dit gebeurt samen met de boeren en boerinnen. Tijdens deze bijeenkomsten staat het verhaal van de boer(in) centraal en wordt dit aangevuld met kennis van experts. De invulling van de middag verschilt per bedrijf. Het aanbod is zeer divers: van beter bodembeheer, kruidenrijk grasland, korte keten, meer eiwit van eigen land, pacht tot  natuurlijke plaagbestrijding in de fruitteelt. De praktijkmiddagen zijn op 23 juni, 28 juni, 30 juni, 5 juli, 7 juli en 12 juli. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de website van het platform.

Afbeelding voorpaginaOp 19 mei jl. heeft het algemeen bestuur van Collectief Veluwe de nieuwe beheerstrategie vastgesteld voor de periode vanaf 2023. We willen de kwaliteit van het beheer verder verbeteren door de focus te leggen op een gebiedsgerichte en een soortgerichte aanpak. Voor vier aandachtsgebieden is een strategie uitgewerkt: weidevogels, landschap, stroomdalgraslanden en water/klimaat. Verder zijn er 10 doelsoorten gekozen waar de beheermaatregelen op worden afgestemd.

Er zijn nog wel onzekerheden door het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB), het nitraat actieprogramma, de water- en klimaatdoelen en vooral het stikstofbeleid. Ook staat het beschikbare budget nog niet vast. Maar de grote lijn wordt steeds duidelijker en daarom nodigen we u van harte uit voor een van de informatiebijeenkomsten die we in de maand juni organiseren.

Foto bij 50 tinten groenIn 2021 sloten wij het GLB-project af. Na ruim twee jaar van veldproeven, informatiebijeenkomsten en gesprekken met agrariërs in onze regio, konden wij onderbouwd aanbevelingen doen over de bijdrage van de landbouw aan de doelen van het toekomstige Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de gezamenlijke eindrapportage “Naar vijftig tinten groen in ’t kleinschalige cultuurlandschap” deden de collectieven Veluwe, Utrecht Oost, Midden-Brabant en Noordoost-Twente verslag van kansrijke natuurinclusieve maatregelen voor de betreffende gebieden. Lees hier de belangrijkste bevindingen.

Steenuilen J. de JongDeze winter zijn we aan de slag gegaan met het verbeteren van het leefgebied van de steenuil en de kerkuil. Deelnemers die aangaven dat er uilen in de buurt zaten hebben nestkasten gekregen en onze veldcoördinatoren gingen op pad om advies te geven over wat er nog meer gedaan kon worden om deze mooie vogels te helpen. In het komende jaar gaan we door met deze actie, dus als u een uil op uw bedrijf hebt, of u hoort ze regelmatig in de buurt, dan komen we graag langs om te kijken en een nestkast op te hangen. Deze actie gebeurt in samenwerking met lokale uilenwerkgroepen van STONE (www.steenuil.nl) en de kerkuilenwerkgroep die actief is in Gelderland.