logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

money 4kantStichting Landschapsbeheer Gelderland organiseert twee webinars over de financiering van natuurinclusieve landbouw en de bijdrage die burgers daaraan kunnen leveren. Een onderwerp waar steeds meer vraag naar is. Hier leest u meer over de webinar en hoe u zich aanmeldt

koeien in polder vierkantIs het u ook opgevallen? Er lopen minder koeien in de polder dan in vroeger jaren. 

Hoewel melkveehouders in Nederland hun koeien steeds meer weidegang geven, zien we dat er in de weidevogelgebieden nog niet veel rundvee loopt. Dat is jammer, want koeien in de polder zijn goed voor weidevogels. Beweiding geeft structuur aan het gras door de enigszins stuk gelopen zoden, er zijn meer grassoorten en pullen kunnen makkelijker een plek vinden om te schuilen. Bovendien zorgen koeienflatsen voor veel vliegen, die lekker zijn voor de weidevogelpullen. 

Kortom, wij willen meer koeien in de wei. Daarom hebben we voor aankomend seizoen extra regio-pakketten in het leven geroepen, met een vergoeding voor koeien buiten. Lees er meer over in de flyer. 

Bloemenrand gemengdDit seizoen bloeit er iets nieuws onder de zon: de nieuwe zaadmengsels voor de kruidenrijke akkerranden. In de gewijzigde samenstelling hebben we de belangrijkste ecologische, economische én esthetische doelen met elkaar verenigd. Lees hier meer over de aanpassingen.

foto willekeSteeds meer boeren en particuliere grondbezitters weten ons collectief te vinden. Dat is goed nieuws voor het agrarisch natuurbeheer. Om dit alles administratief en organisatorisch op te vangen, waren extra handjes welkom. Die hebben we gevonden in (aan) Willeke Tuitert. Willeke is sinds 15 januari in dienst bij het collectief als office manager. Vanuit ons kantoor in Leusden ondersteunt zij achter de schermen de veldcoördinatoren en het bestuur. Aan het einde van de dag slingert ze over plattelands- en bergweg terug naar haar huis in Amerongen. U zult Willekes naam regelmatig zien opduiken onder mailberichten, in brieven en op de website. We hopen op een fijne samenwerking!