logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Dit voorjaar zijn de nieuwe akkerranden mengsels van Collectief Veluwe voor het eerst de grond in gegaan. Het natte voorjaar zorgde op veel plaatsen voor uitdagingen met het zaaien, maar toch zijn de eerste reacties vanuit het veld positief. Op de meeste plekken slaan de mengsels dan ook goed aan. De nieuwe samenstelling met vroege bloeiers lijkt de onkruiddruk te verminderen en zorgt bovendien voor een langere bloeiboog. Dat is mooi te zien op onderstaande fotoserie die wij ontvingen van een deelnemer. Hierop zien we hoe een akkerrand zich ontwikkelt gedurende het seizoen. 

 20210618 102306 vierkant 220210709 120205 vierkant20210802 191531 vierkant 220210815 161751 vierkant 2 

In de praktijkleergang akkerranden dit jaar hebben deelnemers hun ervaringen en ideeën kunnen delen. Met alle feedback hebben we een mooie basis om de mengsels de komende tijd verder te verbeteren. 

Op donderdag 30 september aanstaande vindt de jaarlijke Algemene Ledenvergadering van Collectief Veluwe plaats. Als lid en deelnemer aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer bent u van harte uitgenodigd deze bij te wonen. 

alex datema

Vanaf 19.45 uur bent u welkom voor ontvangst met een kopje koffie of thee; de vergadering start om 20.00 uur. Op de agenda staan onder meer het verslag van de vorige ALV, het jaarverslag en de jaarrekening van 2020. Bekijkt u hier de volledige uitnodiging met agenda. 

Na het officiële gedeelte zal Alex Datema, voorzitter van onze landelijke koepelorganisatie Boerennatuur, een presentatie geven. Hierin licht hij zijn visie toe op het nieuwe GLB en de financiële mogelijkheden voor boeren via vergroening en agrarisch natuurbeheer.

Aanmelden voor de ledenvergadering kan via een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Let op: voor toegang tot de vergadering is een geldig coronatoegangsbewijs met QR-code nodig.

Oeverzwaluw 2 vierkant Henk van den BurgIn Holkerveen maken oeverzwaluwen dankbaar gebruik van een onlangs aangelegde oeverzwaluwrand. In dergelijke steil afgegraven hopen zand maken de zwaluwen tunnels tot wel 1,20 meter lang. Aan het eind daarvan leggen de vrouwtjes hun eieren. Tot het moment dat de jongen vliegvlug zijn, worden zij door hun ouders gevoerd met insecten; op de foto is dat mooi te zien. In oktober vertrekken ouders en jongen naar hun overwinteringsgebied in de Sahel-regio; we hopen ze in april weer terug te zien in Holkerveen.

Knotwilgenrij vierkantDeelnemers aan het ANLb kunnen gebruikmaken van de bosbouwvrijstelling om vrijstelling te krijgen van inkomstenbelasting op landschapsbeheer. De bosbouwvrijstelling heeft betrekking op de inkomsten uit het beheer van bosopstanden. De definitie daarvan is breed, bomenrijen vallen er bijvoorbeeld ook onder. Om van de bosbouwvrijstelling gebruik te maken, moet u aan kunnen tonen wat de inkomsten uit het beheer waren. Bijvoorbeeld aan de hand van het beheercontract en de uitbetaling door het collectief.

Wanneer u als deelnemer gebruikmaakt van de bosbouwvrijstelling, zijn kosten voor dat beheer niet meer op te voeren als aftrekpost. Beheer van landschapselementen is niet via het ANLb vrijgesteld van inkomstenbelasting. 

Laat u zich adviseren door uw boekhouder, omdat per situatie kan verschillen wat voordelig is.