logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Still uit Jan Willem Schoonhoven gruttoOp zaterdag 15 mei besteedde TV Gelderland aandacht aan het weidevogelbeheer in Randmeerkust. In het natuurprogramma BuitenGewoon trekt presentator Harm Edens de drassige weilanden in met 'onze' weidevogelboer / veldcoördinator Jan Willem Schoonhoven. Over het vinden van het eerste gruttonest van het jaar, het belang van weidevogelbeheer en wat er door je heen gaat als het krak zegt onder je voeten. Klik op de foto om het fragment te bekijken.

tureluur nest FN 1Broedt u op het idee om te gaan maaien? En heeft u weidevogelkuikens of -legsels op uw perceel? U kunt nu nog een last-minute beheerpakket afsluiten voor een rustperiode of gefaseerd maaien. In deze flyer leest u alles wat u moet weten over last-minute beheer. Doe mee en red de kuikens!

money 4kantStichting Landschapsbeheer Gelderland organiseert twee webinars over de financiering van natuurinclusieve landbouw en de bijdrage die burgers daaraan kunnen leveren. Een onderwerp waar steeds meer vraag naar is. Hier leest u meer over de webinar en hoe u zich aanmeldt

koeien in polder vierkantIs het u ook opgevallen? Er lopen minder koeien in de polder dan in vroeger jaren. 

Hoewel melkveehouders in Nederland hun koeien steeds meer weidegang geven, zien we dat er in de weidevogelgebieden nog niet veel rundvee loopt. Dat is jammer, want koeien in de polder zijn goed voor weidevogels. Beweiding geeft structuur aan het gras door de enigszins stuk gelopen zoden, er zijn meer grassoorten en pullen kunnen makkelijker een plek vinden om te schuilen. Bovendien zorgen koeienflatsen voor veel vliegen, die lekker zijn voor de weidevogelpullen. 

Kortom, wij willen meer koeien in de wei. Daarom hebben we voor aankomend seizoen extra regio-pakketten in het leven geroepen, met een vergoeding voor koeien buiten. Lees er meer over in de flyer.