logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Op donderdag 30 september aanstaande vindt de jaarlijke Algemene Ledenvergadering van Collectief Veluwe plaats. Als lid en deelnemer aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer bent u van harte uitgenodigd deze bij te wonen. 

alex datema

Vanaf 19.45 uur bent u welkom voor ontvangst met een kopje koffie of thee; de vergadering start om 20.00 uur. Op de agenda staan onder meer het verslag van de vorige ALV, het jaarverslag en de jaarrekening van 2020. Bekijkt u hier de volledige uitnodiging met agenda. 

Na het officiële gedeelte zal Alex Datema, voorzitter van onze landelijke koepelorganisatie Boerennatuur, een presentatie geven. Hierin licht hij zijn visie toe op het nieuwe GLB en de financiële mogelijkheden voor boeren via vergroening en agrarisch natuurbeheer.

Aanmelden voor de ledenvergadering kan via een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Let op: voor toegang tot de vergadering is een geldig coronatoegangsbewijs met QR-code nodig.

Oeverzwaluw 2 vierkant Henk van den BurgIn Holkerveen maken oeverzwaluwen dankbaar gebruik van een onlangs aangelegde oeverzwaluwrand. In dergelijke steil afgegraven hopen zand maken de zwaluwen tunnels tot wel 1,20 meter lang. Aan het eind daarvan leggen de vrouwtjes hun eieren. Tot het moment dat de jongen vliegvlug zijn, worden zij door hun ouders gevoerd met insecten; op de foto is dat mooi te zien. In oktober vertrekken ouders en jongen naar hun overwinteringsgebied in de Sahel-regio; we hopen ze in april weer terug te zien in Holkerveen.

Knotwilgenrij vierkantDeelnemers aan het ANLb kunnen gebruikmaken van de bosbouwvrijstelling om vrijstelling te krijgen van inkomstenbelasting op landschapsbeheer. De bosbouwvrijstelling heeft betrekking op de inkomsten uit het beheer van bosopstanden. De definitie daarvan is breed, bomenrijen vallen er bijvoorbeeld ook onder. Om van de bosbouwvrijstelling gebruik te maken, moet u aan kunnen tonen wat de inkomsten uit het beheer waren. Bijvoorbeeld aan de hand van het beheercontract en de uitbetaling door het collectief.

Wanneer u als deelnemer gebruikmaakt van de bosbouwvrijstelling, zijn kosten voor dat beheer niet meer op te voeren als aftrekpost. Beheer van landschapselementen is niet via het ANLb vrijgesteld van inkomstenbelasting. 

Laat u zich adviseren door uw boekhouder, omdat per situatie kan verschillen wat voordelig is.

2021 06 23 Boeren planten KnothengeTijdens de slotbijeenkomst voor het GLB-project 'Naar 50 tinten groen in het kleinschalig cultuurlandschap' hebben deelnemende boeren een cirkel van knotbomen aangeplant. Met 'Knothenge' als monument voor het kleinschalig landschap wordt aandacht gevraagd voor de aanbevelingen voor het nieuwe GLB. Leest u hier het volledige persbericht. Meer informatie over het GLB-project en de eindrapportages vindt u bij Projecten