logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Knotwilgenrij vierkantDeelnemers aan het ANLb kunnen gebruikmaken van de bosbouwvrijstelling om vrijstelling te krijgen van inkomstenbelasting op landschapsbeheer. De bosbouwvrijstelling heeft betrekking op de inkomsten uit het beheer van bosopstanden. De definitie daarvan is breed, bomenrijen vallen er bijvoorbeeld ook onder. Om van de bosbouwvrijstelling gebruik te maken, moet u aan kunnen tonen wat de inkomsten uit het beheer waren. Bijvoorbeeld aan de hand van het beheercontract en de uitbetaling door het collectief.

Wanneer u als deelnemer gebruikmaakt van de bosbouwvrijstelling, zijn kosten voor dat beheer niet meer op te voeren als aftrekpost. Beheer van landschapselementen is niet via het ANLb vrijgesteld van inkomstenbelasting. 

Laat u zich adviseren door uw boekhouder, omdat per situatie kan verschillen wat voordelig is.

2021 06 23 Boeren planten KnothengeTijdens de slotbijeenkomst voor het GLB-project 'Naar 50 tinten groen in het kleinschalig cultuurlandschap' hebben deelnemende boeren een cirkel van knotbomen aangeplant. Met 'Knothenge' als monument voor het kleinschalig landschap wordt aandacht gevraagd voor de aanbevelingen voor het nieuwe GLB. Leest u hier het volledige persbericht. Meer informatie over het GLB-project en de eindrapportages vindt u bij Projecten

flyer waardedaling grond nieuwDe provincie Gelderland wil de biodiversiteit bevorderen en initiatieven op dit gebied financieel ondersteunen. Nieuwe landschapselementen die een ecologische meerwaarde hebben, komen daarom in aanmerking voor subsidie. Te denken valt aan aanleg of herstel van poelen, houtwallen, bosjes en struweelranden. Binnen deze regeling kan ook de waardedaling van de onderliggende grond worden gecompenseerd.

Meer informatie over de regeling leest u in de flyer. Bent u geïnteresseerd in deelname? Neemt u dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van 'subsidieregeling waardedaling grond'.

reekalfje in gras vierkantTijdens een vlucht op zoek naar nesten deed de weidevogeldrone in Randmeerkust wel een zeer uitzonderlijke vondst. Op één perceel werden maar liefst acht reekalveren gespot. De weidevogeldrone met warmtebeeldcamera is dit jaar aangeschaft om in het maaiseizoen nesten van weidevogels vanuit de lucht te lokaliseren. Op deze manier zijn dit voorjaar al tientallen legsels van grutto, kievit en tureluur gered van maaimachines. In samenwerking met de plaatselijke jagersvereniging werd de drone al eerder ingezet om ook reekalveren in het hoge gras te traceren. Maar een vondst van acht kalveren op één perceel is uniek.