logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

digitaal ondertekenen shutterstock 1361436329 kleinDe eerste nieuwe ANLb contracten voor het beheer vanaf 2022 zijn de deur uit. Digitaal welteverstaan. Door over te stappen op digitaal ondertekenen besparen we een heleboel papier, tijd en rompslomp. 

Deelnemers aan het ANLb ontvingen van ons een mail met daarin uitgelegd hoe het digitale ondertekenproces in zijn werk gaat. De brief met deze uitleg vindt u hier. Mocht u vragen hebben over uw nieuwe contract of over het digitale ondertekenen, neemt u dan contact op met uw veldcoördinator.

Als collectief krijgen we regelmatig de vraag wat de regels voor mestplaatsingsruimte zijn op botanisch grasland. Percelen waar het ANLb-pakket ‘botanisch hooiland’ of ‘botanisch weiland’ (A13) op ligt, blijven landbouwgrond. In uw perceelsregistratie bij RVO kunt u de gewascode 265 (Blijvend grasland) gebruiken. De regels voor mestplaatsingsruimte op landbouwgrond gelden. Grond waar ANLb-pakketten op liggen wordt niet omgevormd naar natuurgrond en krijgt ook geen hoofdfunctie natuur. Let op dat u in uw registratie bij RVO dus niet een gewascode voor ‘hoofdfunctie natuur’ gebruikt. Dan gelden er andere regels dan voor ANLb-percelen botanisch hooi- of grasland. Op de volgende website kunt u hier meer over lezen:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/gebruiken-en-uitrijden/hoeveel-mest-andere-grond

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/landbouwgrond-uitgelegd

Wageningen University & Research en Stichting Stimuland voeren in opdracht van het ministerie van LNV een onderzoek uit naar de belangrijkste (financiële) risico’s die gangbare boeren lopen bij het omschakelen naar een duurzame landbouw zoals kringlooplandbouw, natuurinclusief of biologisch. Zij zijn op zoek naar agrarisch ondernemers die aan dit onderzoek mee willen doen. 

Bent u actief in akkerbouw, melkveehouderij of varkenshouderij en heeft u besloten wel of juist niet aan duurzamere bedrijfsvoering/kringlooplandbouw te gaan doen? Of heeft u wel interesse maar twijfelt u nog? Dan kunt u zich tot uiterlijk 10 oktober aanmelden voor deelname via dit aanmeldformulier. Voor meer informatie bekijkt u deze video of de veelgestelde vragen.

Dit voorjaar zijn de nieuwe akkerranden mengsels van Collectief Veluwe voor het eerst de grond in gegaan. Het natte voorjaar zorgde op veel plaatsen voor uitdagingen met het zaaien, maar toch zijn de eerste reacties vanuit het veld positief. Op de meeste plekken slaan de mengsels dan ook goed aan. De nieuwe samenstelling met vroege bloeiers lijkt de onkruiddruk te verminderen en zorgt bovendien voor een langere bloeiboog. Dat is mooi te zien op onderstaande fotoserie die wij ontvingen van een deelnemer. Hierop zien we hoe een akkerrand zich ontwikkelt gedurende het seizoen. 

 20210618 102306 vierkant 220210709 120205 vierkant20210802 191531 vierkant 220210815 161751 vierkant 2 

In de praktijkleergang akkerranden dit jaar hebben deelnemers hun ervaringen en ideeën kunnen delen. Met alle feedback hebben we een mooie basis om de mengsels de komende tijd verder te verbeteren.