logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Fietsroute flyer BAO Collectief 2022 2 fietsrouteAgrarische Natuurvereniging BAO heeft een fietsroute uitgezet langs akker- en bloemenranden in Nijkerk en Putten. De stroken bloeien nu volop - dit is het moment om ze te bewonderen!

Behalve akker- en bloemenranden zijn er langs de route ook meerdere wintervoedselakkers te zien. Wintervoedselakkers worden niet geoogst en dragen jaarrond een mengsel van bloemen, kruiden en granen. Een bron van voedsel voor wild, vogels en insecten, maar ook een schuilplaats voor verschillende diersoorten, zoals hazen en akkervogels. Met de brede bloemen- en akkerranden geven de boeren een mooi visitekaartje af. Beheer en zorg voor het landschap is, naast de zorg voor dieren en gewassen, deel van hun takenpakket. Met de fietsroute kan iedereen genieten van dit prachtige buitengebied. De fietsroute heeft een lengte van 25 km (gemiddeld 1,5 uur fietsen) en is op elk punt in de route te starten. Download de route hier of haal hem op bij de VVV of bij een van de boerderijwinkels in Nijkerk en Putten.  

OMail Header Agrifoodp 13 juli organiseren LNV, RVO en de Provincie Gelderland een informatiebijeenkomst over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. De bijeenkomst vindt plaats bij Pathé in Ede tussen 12.30 en 16.30 uur. Het nieuwe GLB is echt anders dan u gewend bent. U krijgt inzicht in de gevolgen voor de basispremie, de voorwaarden die daar aan verbonden zijn en de werking van de nieuwe eco-regeling. Naast de basispremie kunt u als agrariër een vergoeding ontvangen voor het leveren van maatschappelijke diensten, middels de eco-regeling. Levert dit voldoende op? En wat betekent dit voor uw bouwplan? Hebt u interesse in deelname? Aanmelden graag voor 28 juni in verband met zaalruimte.

Platform Natuurinclusieve landbouw GelderlandPlatform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland organiseert in de maanden juni en juli een zestal praktijkmiddagen op inspiratiebedrijven. Dit gebeurt samen met de boeren en boerinnen. Tijdens deze bijeenkomsten staat het verhaal van de boer(in) centraal en wordt dit aangevuld met kennis van experts. De invulling van de middag verschilt per bedrijf. Het aanbod is zeer divers: van beter bodembeheer, kruidenrijk grasland, korte keten, meer eiwit van eigen land, pacht tot  natuurlijke plaagbestrijding in de fruitteelt. De praktijkmiddagen zijn op 23 juni, 28 juni, 30 juni, 5 juli, 7 juli en 12 juli. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de website van het platform.

Afbeelding voorpaginaOp 19 mei jl. heeft het algemeen bestuur van Collectief Veluwe de nieuwe beheerstrategie vastgesteld voor de periode vanaf 2023. We willen de kwaliteit van het beheer verder verbeteren door de focus te leggen op een gebiedsgerichte en een soortgerichte aanpak. Voor vier aandachtsgebieden is een strategie uitgewerkt: weidevogels, landschap, stroomdalgraslanden en water/klimaat. Verder zijn er 10 doelsoorten gekozen waar de beheermaatregelen op worden afgestemd.

Er zijn nog wel onzekerheden door het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB), het nitraat actieprogramma, de water- en klimaatdoelen en vooral het stikstofbeleid. Ook staat het beschikbare budget nog niet vast. Maar de grote lijn wordt steeds duidelijker en daarom nodigen we u van harte uit voor een van de informatiebijeenkomsten die we in de maand juni organiseren.