logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

money 4kantStichting Landschapsbeheer Gelderland organiseert twee webinars over de financiering van natuurinclusieve landbouw en de bijdrage die burgers daaraan kunnen leveren. Een onderwerp waar steeds meer vraag naar is. Hier leest u meer over de webinar en hoe u zich aanmeldt

koeien in polder vierkantIs het u ook opgevallen? Er lopen minder koeien in de polder dan een aantal 10-tallen jaren terug. 

Koeien in de polder zijn goed voor weidevogels. Beweiding geeft meer structuur aan het gras door de enigszins stuk gelopen zoden, er zijn meer grassoorten en pullen kunnen makkelijker een plek vinden om te schuilen. Bovendien zorgen koeienflatsen voor lekker veel vliegen, die op hun beurt weer voedsel zijn voor de weidevogelpullen. 

Kortom, wij willen meer koeien in de wei en daarom hebben we voor aankomend seizoen extra regio-pakketten in het leven geroepen, met een vergoeding voor de koeien buiten. In de flyer leest u er meer over 

Bloemenrand gemengdDit seizoen bloeit er iets nieuws onder de zon: de nieuwe zaadmengsels voor de kruidenrijke akkerranden. In de gewijzigde samenstelling hebben we de belangrijkste ecologische, economische én esthetische doelen met elkaar verenigd. Lees hier meer over de aanpassingen.