logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Natuurinclusieve landbouw draait om een landbouw die samenwerkt met allerlei natuurlijke processen. Het gaat om het gebruik maken van diensten van de natuur, om het sluiten van de kringlopen en om een stukje biodiversiteit. Het is een complex geheel en het is aan elke boer om hier zelf op passende wijze op in te springen. Dat kan best lastig zijn en daarom helpen wij u graag aan meer kennis over natuurinclusief boeren.

Collectief Veluwe biedt een uitgebreid programma van bijeenkomsten en praktijkleergangen gericht op verschillende aspecten van natuurinclusieve landbouw. En kijkt u ook eens op de website van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. Hier vindt u informatie, voorbeelden en mogelijkheden voor ondersteuning om zelf aan de slag te gaan met natuurinclusief ondernemen.

Voor wie?

Bent u boer, landgoedeigenaar of beheerder van een stuk grond? Wilt u meer weten over (een onderdeel van) natuurinclusieve landbouw? Klik op een van onderstaande thema's om te zien wat we ermee doen en wanneer de activiteiten zijn. 

Thema's

Akkerranden
Over het beheer en nut van natuurlijke akker(randen) en allerlei ander groen op en rond het bedrijf.
Graslanden
Van botanisch hooiland tot grasklaver en gangbaar kruidenrijk, over natuur en koegezondheid.
Weidevogels
Weidevogelbescherming is volop in beweging en over de samenwerking met buren, vrijwilligers en anderen.
Kringlopen
Het bedrijf als één geheel: over bodem, water & kringlopen, over verdienmodellen en wetgeving.
Poelen
Ongekend maakt onbemind: korte sessies over het onderwaterleven in de poel en bijbehorend beheer.
Sloten
Geen twee sloten zijn hetzelfde: korte sessies over de waarde van sloten en hoe deze te behouden.

Meer weten? Neem contact met ons op

Stuur een e-mail naar Janneke Sindram

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

EU
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Gelderland