logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

De bodem is de basis van onze agrarische productie en duurzame bedrijfsvoering. Maar de bodem ‘doet’ veel meer: recent overheidsbeleid schetst het belang ervan op het vlak van kringlooplandbouw, meststoffen, waterkwaliteit, waterbuffer en CO2-vastlegging. Het komt allemaal neer op de bodem! Een gezonde bodem met voldoende biodiversiteit is van cruciaal belang voor zowel de klassieke agrarische landbouw als ook de productie van mogelijke ecosysteemfuncties.

Praktijkleergang Bodem, Kringloop en water

De praktijkleergang bestaat uit drie bijeenkomsten van een dagdeel. In groepen van ongeveer tien boeren wordt het belang van een gezonde bodem met voldoende biodiversiteit besproken. Waar moet u op letten om de bodembiodiversiteit te beoordelen en hoe kan op bedrijfsniveau worden gewerkt aan een gezonde bodem? In de tweede bijeenkomst bekijken we aan de hand van de Kringloopwijzer hoe op bedrijfsniveau een gezonde bodem kan bijdragen aan het productieve vermogen van de grond en het inkomen van de boer.

De bijeenkomsten zijn in de eerste helft van 2020. Ze vinden plaats bij verschillende boeren op het bedrijf. 

Deelnemers gaan aan het einde naar huis met een op maat gemaakt actieplan en alle benodigde informatie.

De bijeenkomsten voor voorjaar 2020 zijn inmiddels begonnen. Deze worden georganiseerd door K&G advies. K&G advies houdt de deelnemers op de hoogte van de momenten en locaties van de bijeenkomsten. Deze verschijnen niet op de website. Voor de andere praktijkleergangen verschijnen de data wel op de website. 

Aanmelden