logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer vraagt om specifieke kennis. Kennis over het vergroten van de kruidenrijkdom, over het inzaaien van kruidenrijke akkerranden en alle andere natuur op het boerenland. 

Hieronder is allerlei informatie daarover verzameld. 

Botanisch grasland
De stoplichtmethode, 30%-regeling, beheer en meer.
Drie basisprincipes
Drie sleutelbegrippen voor biodiversiteit op het bedrijf.
Uilen
Uilen van het boerenerf
Weidevogels
Wat wij voor weidevogels doen.
Akkers en akkerrand
Vanaf 2021 bloeien er nieuwe kruidenrijke akkerranden.