logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Op het boerenbedrijf kunnen kruidenrijke graslanden grote waarde hebben voor de natuur. Denk aan extensief beheerd weidevogelgrasland, botanisch hooiland, gangbaar graskruidenland en onbemeste randen. De aanwezigheid van kruiden heeft tal van positieve effecten, voor de gezondheid van uw koeien en de droogteresistentie van het grasland. Tenslotte profiteren insecten, bodemleven, weidevogels en kleine zoogdieren van deze kruiden. 

Veldwerkplaats

Tijdens deze eenmalige bijeenkomst is er aandacht voor theorie en praktijk. We starten met een verhaal over het nut en beheer van graslanden waarna we naar buiten gaan voor om de situatie op het gastbedrijf te bekijken. Een hapje en een drankje vormen daarna een gezellige afsluiting. 

De volgende veldwerkplaats staat voor de zomer van 2020 gepland, de exacte datum volgt nog.

Praktijkleergang

De praktijkleergang bestaat uit drie bijeenkomsten van een dagdeel. In groepen van ongeveer tien boeren wordt de aanleg, het beheer en het oogsten van de kruidenrijke graslanden besproken. Daarnaast kijken we naar de voedingswaarde en het effect op de gezondheid van de koe en de waarde voor de natuur.

De bijeenkomsten zijn in september 2019 en in mei en juli 2020. Ze vinden plaats bij verschillende agrariërs met kruidenrijke graslanden. Deelnemers gaan aan het einde naar huis met een op maat gemaakt actieplan en alle benodigde informatie.

Aanmelden