logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Wanneer u beheerder bent van agrarische natuur en landschap, zijn er wellicht mogelijkheden om een beheerovereenkomst af te sluiten waarbij u een vergoeding krijgt voor de uitvoering van het beheer. Afhankelijk van de locatie kunnen diverse pakketten worden afgesloten. De vergoeding dekt de opbrengstvermindering op uw grond en de inspanning die u levert om het beheer uit te voeren. U ontvangt jaarlijks een bedrag dat vooraf is vastgelegd in een contract.

Bij het uitvoeren van het beheer moet u zich houden aan de beheervoorschriften. Onderaan deze pagina vindt u een totaaloverzicht van de beheerpakketten van Collectief Veluwe. Hierin vindt u de voorschriften voor beheer en de landelijke vergoedingen vanuit het ANLb. Voor de deelnemers aan de pilot Arkemheen gelden bij wijze van proef andere voorwaarden en vergoedingen. Ook beheerpakketten Arkemheen staan op deze pagina.

Welk beheerpakket passend is voor uw agrarische natuur en landschap is onder meer afhankelijk van de locatie van uw perceel of landschapselement. In overleg met uw veldcoördinator bekijkt u wat in uw situatie de mogelijkheden zijn. 

Er zijn beheerpakketten waarbij uitgevoerde werkzaamheden gemeld moeten worden bij het collectief. Bijvoorbeeld het snoeien van knotbomen, het maaien van een natuurvriendelijke oever of het schonen van een poel. Meldingen zijn belangrijk omdat er eventueel een controle plaats kan vinden. Ook moet het het collectief jaarlijks verantwoorden dat er bij alle deelnemers een gemiddeld percentage van het beheer is uitgevoerd. De uitvoering van beheeractiviteiten meldt u bij voorkeur via het meldingsformulier op deze website. 

Overzicht beheerpakketten Collectief Veluwe 2022

Overzicht beheerpakketten Pilot Arkemheen 2022

Vanaf 2023 werken we met aangepaste beheerpakketten en nieuwe tarieven. Op een aantal details na, zijn deze pakketten voor 2023 bekend. Een conceptoverzicht vindt u hier: CONCEPT overzicht beheerpakketten Collectief Veluwe 2023