logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Akkerranden vormen een waardevol netwerk van groene verbindingen. Aangevuld met landschapselementen en slootkantbeheer vormen ze een goede vorm van natuurinclusieve landbouw. Er zijn één- of tweejarige bloemenranden, grasklaverranden, faunaranden of patrijzenranden. Ze bieden dekking en voedsel voor vogels, insecten en zoogdieren en dragen bij aan een betere waterkwaliteit. Met kleine aanpassingen kunt u de natuur vaak al een heel eind verder helpen!

Veldwerkplaatsen
Tijdens deze eenmalige bijeenkomst is er aandacht voor theorie en praktijk. We starten met een verhaal over het nut en beheer van akkerranden waarna we naar buiten gaan voor om de situatie op het gastbedrijf te bekijken. Een hapje en een drankje vormen daarna een gezellige afsluiting. 

De volgende veldwerkplaats staat voor de zomer van 2020 gepland, de exacte datum volgt nog.

Praktijkleergangen
De eerste bijeenkomst staat in het teken van het hoe en waarom rondom de akkerrand. Wat zit er eigenlijk voor wereld achter? Waar dient het voor en hoe zaai je het in en beheer je het? En hoe past het in het landschap?

De andere bijeenkomsten gaan over FAB-randen (Functionele Agro Biodiversiteit). Dus: hoe helpt het in plaagbestrijding en hoe heb je er ook in je bedrijfsvoering iets aan? Die keer kijken we ook wat naar het (Europees) beleid van de toekomst. En we gaan ook nog dieper in op zaadmengsels.

Aanmelden