logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

WELKOM BIJ COLLECTIEF VELUWE

Collectief Veluwe is sinds 2016 de uitvoerder van de regeling voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Voor het werkgebied rondom de Veluwe heeft het collectief een overeenkomst met provincie, waterschap en EU. Op haar beurt sluit het collectief contracten met ongeveer 700 boeren en particuliere beheerders. Via gebiedsprojecten vergroten we de betrokkenheid van ‘het gebied’ bij het agrarische natuur- en landschapsbeheer.

koeien in polder vierkantIs het u ook opgevallen? Er lopen minder koeien in de polder dan een aantal 10-tallen jaren terug. 

Koeien in de polder zijn goed voor weidevogels. Beweiding geeft meer structuur aan het gras door de enigszins stuk gelopen zoden, er zijn meer grassoorten en pullen kunnen makkelijker een plek vinden om te schuilen. Bovendien zorgen koeienflatsen voor lekker veel vliegen, die op hun beurt weer voedsel zijn voor de weidevogelpullen. 

Kortom, wij willen meer koeien in de wei en daarom hebben we voor aankomend seizoen extra regio-pakketten in het leven geroepen, met een vergoeding voor de koeien buiten. In de flyer leest u er meer over 

In beeld

Lees hier meer over deze spookachtige verschijning op het boerenerf
Onlangs is Pieter Brouwer aan de bestuurstafel aangeschoven, lees zijn column