logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

WELKOM BIJ COLLECTIEF VELUWE

Collectief Veluwe is sinds 2016 de uitvoerder van de regeling voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Voor het werkgebied rondom de Veluwe heeft het collectief een overeenkomst met provincie, waterschap en EU. Op haar beurt sluit het collectief contracten met ongeveer 700 boeren en particuliere beheerders. Via gebiedsprojecten vergroten we de betrokkenheid van ‘het gebied’ bij het agrarische natuur- en landschapsbeheer.

Bloemenrand gemengdDit seizoen bloeit er iets nieuws onder de zon: de nieuwe zaadmengsels voor de kruidenrijke akkerranden. In de gewijzigde samenstelling hebben we de belangrijkste ecologische, economische én esthetische doelen met elkaar verenigd. Lees hier meer over de aanpassingen.

In beeld

Lees hier meer over deze spookachtige verschijning op het boerenerf
Onlangs is Pieter Brouwer aan de bestuurstafel aangeschoven, lees zijn column