logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

WELKOM BIJ COLLECTIEF VELUWE

Collectief Veluwe is sinds 2016 de uitvoerder van de regeling voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Voor het werkgebied rondom de Veluwe heeft het collectief een overeenkomst met provincie, waterschap en EU. Op haar beurt sluit het collectief contracten met ongeveer 700 boeren en particuliere beheerders. Via gebiedsprojecten vergroten we de betrokkenheid van ‘het gebied’ bij het agrarische natuur- en landschapsbeheer.

foto willekeSteeds meer boeren en particuliere grondbezitters weten ons collectief te vinden. Dat is goed nieuws voor het agrarisch natuurbeheer. Om dit alles administratief en organisatorisch op te vangen, waren extra handjes welkom. Die hebben we gevonden in (aan) Willeke Tuitert. Willeke is sinds 15 januari in dienst bij het collectief als office manager. Vanuit ons kantoor in Leusden ondersteunt zij achter de schermen de veldcoördinatoren en het bestuur. Aan het einde van de dag slingert ze over plattelands- en bergweg terug naar haar huis in Amerongen. U zult Willekes naam regelmatig zien opduiken onder mailberichten, in brieven en op de website. We hopen op een fijne samenwerking!

In beeld

Lees hier meer over deze spookachtige verschijning op het boerenerf
Onlangs is Pieter Brouwer aan de bestuurstafel aangeschoven, lees zijn column