logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Belangrijke data

1 september t/m 14 oktober | poelen schonen

2 september | 20:00-22:00: Praktijkleergang weidevogelbeheer, Wapenveld (deel 1) | Download uitnodiging

13 september | 09:30-12:30/13:00: Praktijkleergang akkerranden Randmeerkust, Noordeinde

14 september | 09:30-12:30/13:00: Praktijkleergang akkerranden Groene Valleilint, Garderen

21 september | 09:30-12:30/13:00: Praktijkleergang akkerranden Veluwe IJsselzoom 1, Wapenveld

23 september | 09:30-12:30/13:00: Praktijkleergang akkerranden Veluwe IJsselzoom 2, Wilp

WELKOM BIJ COLLECTIEF VELUWE

Collectief Veluwe is sinds 2016 de uitvoerder van de regeling voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Voor het werkgebied rondom de Veluwe heeft het collectief een overeenkomst met provincie, waterschap en EU. Op haar beurt sluit het collectief contracten met ongeveer 700 boeren en particuliere beheerders. Via gebiedsprojecten vergroten we de betrokkenheid van ‘het gebied’ bij het agrarische natuur- en landschapsbeheer.

In beeld

Soort in beeld: de weidebeekjuffer
Lees hier meer over deze spookachtige verschijning op het boerenerf
Onlangs is Pieter Brouwer aan de bestuurstafel aangeschoven, lees zijn column