logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Belangrijke data

16 juli t/m 14 maart | snoei- en zaagwerkzaamheden

 

WELKOM BIJ COLLECTIEF VELUWE

Collectief Veluwe is sinds 2016 de uitvoerder van de regeling voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Voor het werkgebied rondom de Veluwe heeft het collectief een overeenkomst met provincie, waterschap en EU. Op haar beurt sluit het collectief contracten met ongeveer 700 boeren en particuliere beheerders. Via gebiedsprojecten vergroten we de betrokkenheid van ‘het gebied’ bij het agrarische natuur- en landschapsbeheer.