logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Belangrijke data

1 maart t/m 15 mei | gecombineerde opgave RVO let u op de juiste gewascodes? Lees het stappenplan van rvo voor het overnemen van percelen of bekijk het instructiefilmpje

Uitgelicht: subsidieregeling aanleg landschap en waardedaling grond

De provincie Gelderland wil de biodiversiteit bevorderen en initiatieven op dit gebied financieel ondersteunen. Nieuwe landschapselementen die een ecologische meerwaarde hebben, komen daarom in aanmerking voor subsidie. Te denken valt aan aanleg of herstel van poelen, houtwallen, bosjes en struweelranden. Binnen deze regeling kan ook de waardedaling van de onderliggende grond worden gecompenseerd.

Meer informatie over de regeling leest u op de projectpagina. Bent u geïnteresseerd in deelname? Neemt u dan contact met ons op via info@collectiefveluwe.nl onder vermelding van 'subsidieregeling waardedaling grond'.

 

aanleg poel